• darkblurbg

Noot vooraf: De genoemde data waarop de cursussen plaatsvinden zijn uiteraard onder voorbehoud, afhankelijk van de ontwikkelingen van het Coronavirus.

I.v.m. de noodzakelijke Coronamaatregelen is er voor deze cursus plaats voor een beperkt aantal cursisten. 

Deze beginnerscursus deel 1 is bestemd voor de absolute beginnende bridger.  Verdere details:

  • De cursus bestaat uit 12 achtereenvolgende dinsdagavonden. We beginnen 5 oktober, de laatste les is 21 december 2021.
  • Aanvang 20.00 uur, einde rond 23.00 uur.
  • Locatie: VVGA tenniskantine, Wembleylaan 5 (Middenweg, tegenover Betondorp, parkeren tot 21.00 uur)
  • Methode: “Bridge in een flits” van Berry Westra (Meer informatie).
  • In principe wordt elke week een hoofdstuk behandeld. Vooraf ontvangt u het programma voor de komende les en een quiz om te oefenen met de te behandelen stof.
  • Kosten cursus: €169,-. Kosten boekje “Bridge in een flits”, deel 1, €15,-.
  • Opgave/nadere informatie: email naar info@plezierinbridge.nl of gebruik het Contactformulier.
Let op: er zijn de nodige maatregelen genomen i.v.m. het Coronavirus. Bovenal geldt dat deelname op eigen risico is. Mocht u zich niet 100% voelen, wordt u verzocht de les niet bij te wonen.