• darkblurbg

We zijn momenteel de grootste opleider van bridgers in Amsterdam en daar zijn we best trots op. Onze mix van gezelligheid en kwaliteit slaat goed aan! Maar er is meer:

2 cursussen parallel.

Wij verzorgen de bridgecursus voor beginners op verschillende avonden (dinsdag- en donderdagavond). Dat betekent dat u een gemiste les kunt inhalen op een ander tijdstip. Of als u een specifieke les nogmaals wilt bijwonen, is dat natuurlijk ook mogelijk! 

Samenwerking met bridgeclub VVGA en nu ook ABAC

We werken al jaren nauw samen met bridgeclub VVGA en sinds kort ook met bridgeclub ABAC. Zodoende heeft u de mogelijkheid om, meestal na cursus 2, als beginnende bridger vrijblijvend deel te nemen aan de gezellige drives van deze clubs. Door deze "bridge onder begeleiding" zal de overgang naar het zelfstandig spelen van bridgedrives soepeltjes verlopen. 

Ons Aanbod

Er zijn 4 verschillende cursussen (nummer 1 t/m 4) van 12 lessen voor de beginnende bridger en de bridger met minimaal 1 jaar ervaring. U kunt zowel met als zonder partner deelnemen.

Voor elke cursus geldt dat u vóór elke les informatie ontvangt over de te behandelen stof én een quiz om alvast met de stof te oefenen. Op deze wijze wordt de cursusavond nóg leuker!

Cursus 1 en 2

Deze zijn bestemd voor de absolute beginner. De moderne methode van Berry Westra “Bridge in een flits” wordt als uitgangspunt gehanteerd. Het is gebruikelijk beide cursussen, die inhoudelijk op elkaar aansluiten, te doorlopen om vervolgens mee te kunnen spelen op een clubavond.

Cursus 1 start in het najaar, cursus 2 start in januari.

 

Cursus 3 en 4: gerichte themalessen voor de bridger met ervaring

Deze zijn bestemd voor de bridger die al minimaal een jaar aan de slag is. Maar ook voor de bridger die al wat langer "aan de bridgetafel timmert", kunnen deze themalessen erg waardevol zijn. Voor beide cursussen is een werkboekje ontwikkeld zodat u eenvoudig alle theorie nog eens kunt raadplegen.

Bij cursus 3 ligt het accent op het herhalen en verdiepen van de basiskennis. Zowel het bieden als het af- tegenspelen komen aan de orde. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan het informatiedoublet met de reactie daarop en de reverse-bieding. Bij het afspelen komt bijvoorbeeld het aspect "verbinding" aan de orde en bij tegenspelen besteden we ondermeer aandacht aan het uitkomen en de vuistregel "3e man, doet ...".

Deze cursus is ideaal om de basis weer eens door te nemen en daarmee een sterk fundament te leggen voor verdere uitbreiding van het bied- en speelarsenaal. Cursus 3 start in het najaar.

Cursus 4 is gericht op het verdiepen van bied- en speelvaardigheden. Voorbeelden van de onderwerpen: het bieden van slem, de 4e kleur, het afspelen bij een cross-ruff situatie, en het signaleren bij tegenspelen. Cursus 4 start in januari.

Bridgeclinics: iets voor uw club?

Naast de wekelijkse cursussen organiseren we op verzoek clinics voor bridgeclubs. Verschillende clubs maken al gebruik van deze mogelijkheid: gezellige middagen of avonden die ook nog eens het niveau van het bridgen kunnen verhogen!

We behandelen een (in overleg bepaald) thema, waarbij geen oeverloos geneuzel, maar vooral de kaarten het werk doen. Een leuke quiz kan de feestvreugde eventueel verhogen! Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. 

De beginnende bridger

Cursus 2:

Dinsdagavond VVGA

De beginnende bridger

Cursus 2:

Woensdagmiddag VVGA

Voor de bridger met min. 1 jaar ervaring.

Cursus 4: donderdagavond VVGA

Voor de bridger met min. 1 jaar ervaring.

Cursus 4: vrijdagmiddag Wartburgia

Voor de bridger met min. 1 jaar ervaring.

Werkboekje

3 en/of 4