• darkblurbg

We zijn momenteel de grootste opleider van bridgers in Amsterdam en daar zijn we best trots op.  Onze mix van gezelligheid en kwaliteit slaat goed aan! 

4 cursussen voor een stevige basis

Er zijn 4 verschillende cursussen (nummer 1 t/m 4) van 12 lessen voor de beginnende bridger en de bridger met minimaal 1 jaar ervaring. U kunt zowel met als zonder partner deelnemen.

Voor elke cursus geldt dat u vóór elke les informatie ontvangt over de te behandelen stof én een quiz om alvast met de stof te oefenen. Op deze wijze wordt de cursusavond nóg leuker!

Cursus 1 en 2

Deze zijn bestemd voor de absolute beginner. De moderne methode van Berry Westra “Bridge in een flits” wordt als uitgangspunt gehanteerd. Het is gebruikelijk beide cursussen, die inhoudelijk op elkaar aansluiten, te doorlopen om vervolgens mee te kunnen spelen op een clubavond.

Cursus 1 start altijd in het najaar. Cursus 2 start altijd in januari.

Cursus 3 en 4

Deze zijn bestemd voor de bridger die al minimaal een jaar aan de slag is.

Bij cursus 3 ligt het accent op het herhalen en verdiepen van de basiskennis. Voor sommige bridgers is deze cursus ideaal om de basis weer eens door te nemen. Cursus 3 start altijd in het najaar. 

Cursus 4 is gericht op het verdiepen en uitbreiden van de basiskennis. Hierbij moet u denken aan conventies zoals de 4e kleur, het negatief doublet, herwaarderen en de wat meer complexe af- en tegenspeel technieken.  Deze cursus wordt altijd verzorgd vanaf januari.

Boost your bridge

Naast de wekelijkse cursussen organiseren we maandelijks (3e zondag sept-april) clinics ofwel boost-your-bridge-sessies, bestemd voor de ervaren bridger die zijn bied- en speeltechnieken verder wil verbeteren.  Deze clinics staan los van elkaar en u kunt hier zowel met als zonder partner aan deelnemen.

 

Klik voor meer informatie op de betreffende button.

De beginnende bridger

Cursus 1:

Dinsdagavond VVGA

De beginnende bridger

Cursus 1:

Vrijdagmiddag Wartburgia

De bridger met min. 1 jr ervaring

Cursus 3: donderdagavond VVGA

De bridger met min. 1 jr ervaring

Cursus 3: woensdagmiddag Wartburgia

De ervaren             bridger               

 

Boost your bridge