• darkblurbg

Noot vooraf:

- Aan het begin v d cursus zal iedereen gevraagd worden om de QRcode;
- 1.5 meter afstand is verplicht;
- bij binnenkomst handen wassen.
Er wordt gezorgd voor een goede ventilatie. 

Bovenal geldt dat deelname op eigen risico is. Mocht u zich niet 100% voelen, wordt u verzocht de les niet bij te wonen.

De genoemde data waarop de cursussen plaatsvinden zijn uiteraard onder voorbehoud, afhankelijk van de ontwikkelingen van het Coronavirus. 

De beginnerscursus deel 2 is bestemd voor de beginnende bridger die cursus 1 heeft doorlopen. Verdere details:

  • De cursus bestaat uit 12 achtereenvolgende dinsdagavonden. We beginnen 25 januari, de laatste les is 12 april 2022.
  • Aanvang 20.00 uur, einde rond 22.30 uur.
  • Locatie: VVGA tenniskantine, Wembleylaan 5 (Middenweg, tegenover Betondorp, parkeren tot 21.00 uur)
  • Methode: “Bridge in een flits” van Berry Westra (Meer informatie).
  • In principe wordt elke week een hoofdstuk behandeld. Vooraf ontvangt u het programma voor de komende les en een quiz om te oefenen met de te behandelen stof.
  • Kosten cursus: €169,-. Kosten boekje “Bridge in een flits”, deel 2, €15,-.
  • Opgave/nadere informatie: email naar info@plezierinbridge.nl of gebruik het Contactformulier.